Суровини

С прецизно качество на доставките ние поддържаме международния промишлен „двигател“.

Всяка година транспортираме повече от 13 милиона тона желязна руда и въглища за преработвателната промишленост по железопътните релси. И то директно от мината или от пристанището за вносни товари. Колкото динамична е индустрията на суровините, толкова индивидуални са логистичните решения и иновативни са нашите транспортни технологии. Само така може да се гарантира оптимално време за доставка на първични и вторични суровини за международната и енергийната индустрия. За целта е необходим цялостен логистичен пакет.

Свържете се с нас

Открийте Вашето лице за контакт с три стъпки

Вашите предимства

  • Организиране на доставки от врата до врата в цяла Европа
  • Разработване на новаторски логистични концепции (планиране на маршрут, повторна експедиция, проследяване и контрол)
  • Максимално качество на доставките за международната преработвателна индустрия
  • Контрол на радиоактивността