Хартия

Производствените процеси са синхронизирани. Ето защо е необходим надежден логистичен партньор и за доставката на суровини за хартиената и целулозната промишленост.

Независимо дали печатна хартия, опаковъчна хартия, санитарно-хигиенни изделия или картон, всички продукти имат нещо общо: за производството им са необходими природни ресурси. Поради тази причина са необходими перфектно координирани логистични процеси за притока на суровини за снабдяване на производството и за доставката на готови продукти. Ние осигуряваме непрекъснати доставки на целулоза от големите европейски импортни пристанища, навременна доставка на дървесина, отпадъчна хартия, пълнители и химикали, навременна дистрибуция към търговията и крайния потребител.

Свържете се с нас

Открийте Вашето лице за контакт с три стъпки

Вашите предимства

  • Организиране на доставки от врата до врата в цяла Европа: Организиране на претоварване, складиране, доставка на товари от склада на изпращача до началната гара и доставка на товари от крайната гара до склада на получателя
  • Индивидуални логистични концепции 
  • Услуги като проследяване и контрол, изготвяне на товарителници
  • Възможност за временно складиране в собствени логистични центрове 
  • Висококачествени вагони