Rail Cargo Group в Италия

Ние сме най-добрите в Италия в предлагането на интермодални и конвенционални услуги в сферата на железопътната логистика.

Свържете се с нас

Открийте Вашето лице за контакт с три стъпки

Италия представлява важен транспортен възел за интерконтинентални и морски връзки, а така също и за търговията в Средиземноморието. Благодарение на нашите високочестотни шатъли по общо седем дестинации ние предлагаме целия спектър от транспортни услуги. По този начин свързваме икономическите пространства Италия и Австрия с многобройните икономически центрове в цяла Европа. И то по един прирoдосъобразен, сигурен и благонадежден начин. Във връзка с нашите логистични центрове в Сан Стино и Дезио ние предлагаме цялостна транспортна и складова логистика заедно с крайна дистрибуция в пределите на Италия, включително транспорт преди и след с камион. 

Благодарение на ключовото си географско положение в сърцето на Европа адриатическото пристанище Триест е едно от най-важните места за претоварване на стоки за Централна Европа и служи като своеобразен център за сухоземния и морския транспорт. Благодарение на нашата собствена товарна железница ние свързваме пристанището директно с икономическите региони в Централна Европа. По този начин създаваме международни връзки между чужди и динамични пазари в Централна и Източна Европа.