Rail Cargo Group в Турция

За да могат инвеститорите и износителите да бъдат подкрепени в търговската си дейност в напредничави региони на Турция, от съществено значение са ефикасните логистични решения на Rail Cargo Group. 

Свържете се с нас

Открийте Вашето лице за контакт с три стъпки

Надхвърляйки рамките на историческите културни и традиционни отношения, Югоизточна Европа формира един бързо развиващ се пазар с голям икономически потенциал. В това отношение Турция е считана за двигател на множество европейски икономически пазари. Предлагането на национални и международни спедиторски услуги за конвенционалния и комбинирания железопътен, шосеен и воден транспорт, а също така и на всички допълнителни услуги спадат към основните предлагани от нас услуги. Rail Cargo Group пътува по директната железопътна линия до Истанбул. С пет влака седмично ние сме явният лидер на турския пазар. Особено по отношение на транспорта от Китай за Европа през Турция ние имаме съществена роля като европейски оператор в сферата на логистиката, защото спомагаме за осъществяването на благонадежден транспорт на стоки от край до край, както и предлагаме допълнителни услуги като общо митническо обслужване – ние спомагаме за един общ пакет от услуги.