Мениджмънт

Управителен съвет

Clemens Först

Говорител на управителния съвет

Финанси & трансформации
Пазар & Продажби STEA и Intermodal

Към автобиографията

Imre Kovács

Член на управителния съвет 

Производство & Поддръжка
Пазар & Продажби MAC и WPBCE

Към автобиографията 

Управа

Bernhard Ebner

Мениджър на бизнес единица
Интермодални превози

Judith Fiala

Мениджър на бизнес единица
Дървесина / хартия / строителни материали / потребителски стоки / екологични решения

Reinhold Pölzl

Мениджър на бизнес единица
Минерални масла / Селско стопанство / Химикали

Peter Vanek

Мениджър на бизнес единица
Стомана / Енергетика / Автомобилна индустрия

Sebastian Sperker

Ръководител на отдел "Дизайн на услуги

Gabriel Hofbauer-Unterrichter

Ръководител на отдел "Продажби и бизнес развитие

Wolfgang Riedl

Ръководител на отдел "Предоставяне на услуги

Ewald Zenz

Съ-ръководител на отдел Traction
Rail Cargo Carrier

Christian Petschar

Съ-ръководител на отдел Traction
ÖBB-Produktion

Norbert Körös

Главен изпълнителен директор
Rail Cargo Hungaria