Автомобилна индустрия

С перфектно координирани производствени системи ние транспортираме водещи продукти за автомобилната индустрия по железопътните релси. В Европа. И отвъд до Азия.

Автомобилни превози в големи количества. Всяка година ние доставяме около 750.000 нови превозни средства от производствените заводи до платформите за разпространение на целевите пазари. Нашите логистични решения в оптимално време доставят на автомобилната индустрия суровини, както и полуготови и готови продукти. Така че производствените двигатели да продължат да се движат. Най-съвременните, съобразени с индивидуалните изисквания на продуктите специализирани вагони допълват персонализираните услуги.

Свържете се с нас

Открийте Вашето лице за контакт с три стъпки

Вашите предимства

  • Организиране на доставки от врата до врата в цяла Европа
  • Цялостна логистика от първа ръка – за нови автомобили, търговски и специализирани превозни средства, както и компоненти, полуготови и готови продукти
  • Оптимално насрочени логистични решения за международната автомобилна индустрия 
  • Иновативни транспортни решения със специализирано оборудване – съобразено с индивидуалните изисквания на продуктите
  • Логистични решения за всяка специална стока