Мултимодална логистика

Оптимално комбинирайте и използвайте всички предимства на различните видове транспорт. Железопътен, шосеен, воден, въздушен. Контейнери, специални контейнери, резервоари, ремаркета, камиони. Ние ще намерим правилното решение за всеки транспорт – от първата до последната миля. 

Door-to-door logistics

Ние комбинираме транспорт на товари, като използваме подходящите видове транспорт и свързваме железопътния с шосейния транспорт и с морския и въздушен транспорт. С максимална ефективност разработваме логистични решения от край до край от точката на вземане до точката на изпращане до клиента. От малки или средни фирми до големи промишлени компании – дори без собствена железопътна връзка. В допълнение към нашите предложения в интермодалния сектор ние разчитаме и на специални решения за контейнери като нашите контейнери MOBILER с бързо и лесно претоварване между камион и вагон. 

Свържете се с нас

Открийте Вашето лице за контакт с три стъпки

Вашите предимства

  • Мултимодална логистика от един източник – едно лице за контакт за Вашите транспорти
  • Логистични решения от край до край за различните браншове
  • Развитие на локации без директна железопътна връзка
  • Осъществяване на международен транспорт, включително превоз преди и след 
  • Осъществяване на цялата верига на доставки, включително допълнителни спедиторски услуги
  • Постоянен контрол на качеството и мониторинг