Дървесина

От дърводобивната компания директно до дървообработващия завод или от склада за дърводобив директно за по-нататъшна обработка в целулозно-хартиената индустрия.

Нашият екип от експерти, специализиран в дърводобивната индустрия, проектира и организира комплексни цялостни решения за международния транспорт. От първа ръка. Около 200.000 натоварени с дървесина вагона и седем милиона кубични метра обла дървесина транспортирани всяка година говорят сами за себе си. Като надежден партньор на горската, дърводобивната и хартиената промишленост и най-големият превозвач на дървен материал в Централна Европа, ние разчитаме на екологичния железопътен транспорт.

Свържете се с нас

Открийте Вашето лице за контакт с три стъпки

Вашите предимства

  • Организиране на доставки от врата до врата в цяла Европа 
  • За всеки продукт има индивидуално решение благодарение на специализирано оборудване за вагони
  • Ефикасни връзки за блок-влакове в цяла Европа
  • Групиране на единични вагони в блок-влакове
  • Организация на складиране и разпространение
  • Услуги: Проследяване и контрол, изготвяне на товарителници, претоварване