Потребителски стоки

Свежи. В срок. Природосъобразно. Дали хранителни стоки, напитки, домакински уреди или мебели – ние превозваме директно до складовете на нашите клиенти.

Транспортът на един милион литра напитки дневно и на два милиона домакински уреди всяка година е доказателство за нашата компетентност. Изискванията към логистиката и транспорта на водещи производители на храни и нашитки, както и търговски вериги и производители на домакински уреди са толкова индивидуални колкото техните стоки. Всичко, от което се нуждаете: надеждни, навременни и сигурни логистични решения. Това е, което получавате от нас – от доставката на суровините, осигуряването на склад до разработване на решения за дистрибуция към търговци на дребно.

Свържете се с нас

Открийте Вашето лице за контакт с три стъпки

Вашите предимства

  • Организиране на доставки от врата до врата в цяла Европа 
  • Реализация на мултимодални логистични решения посредством международни транспортни, складови и претоварителни дейности
  • Интермодални решения като доставка на товара от склада на изпращача до началната гара и доставка на товара от крайната гара до склада на получателя
  • Европейска мрежа с обекти за разспространение и съхранение
  • Проследяване и контрол
  • Влакови системи с контролирано качество, висококачествени товарни вагони с голям капацитет