Rail Cargo Group в Румъния

Ние сме вратата от Южна към Източна Европа. С благонадеждната железопътна логистика ние свързваме Румъния с останалата част на света. 

Свържете се с нас

Открийте Вашето лице за контакт с три стъпки

С високочестотната си производителна мрежа Rail Cargo Group формира в Румъния едно силно ядро и по този начин завладява пазарите в Западна, Централна и Източна Европа, както и в страните от Общността на независимите държави. Като действащо в глобален мащаб дружество, предлагащо услуги, ние предлагаме пълната гама от благонадеждни железопътни транспортни услуги за превоз от врата до врата, както и митнически и складови услуги. Попадащите в сферата на въздушния и морския транспорт услуги също се числят към нашето портфолио. С нашите системни влакове ние спомагаме за благонадеждните транспортни и логистични услуги за румънското икономическо пространство в сферата на въгледобивната, стоманодобивната, дърводобивната и хартиената индустрия, а така също и на хранително-вкусовата промишленост и търговията на дребно, както и на търговията със строителни материали – и всичко това по един природосъобразен начин. Нашата обширна производствена мрежа спомага не само за високото качество по цялата логистична и транспортна верига, а преди всичко представлява една бърза и благонадеждна движеща сила, надскачаща границите на страната.