Интерфейсно решение

Открийте всеобхватните възможности на интерфейсните решения за ефективна комуникация между системите, оптимално съобразени с дигиталната логистична платформа MIKE. Използвайте решенията за по-мащабна системна интеграция на Вашите логистични процеси.

Услуги чрез MIKE API

Интерфейсните решения на MIKE Ви дават възможност за достъп до следните услуги за клиенти директно от Вашата вътрешна система чрез REST API.

Поръчка на празни вагони

Поръчайте празни вагони бързо и лесно чрез интерфейса MIKE от Вашата вътрешна система.

Предимствата за Вас

 • Без необходимост от допълнителни приложения, допълнителни имейли или информационни потоци за поръчки на празни вагони.
 • Управляване и изпращане на поръчките от Вашата вътрешна система.
 • Текуща информация за процесите във Вашата собствена вътрешна система по всяко време посредством актуализации на статуса.

Tracking

Използвайте интерфейса MIKE, за да интегрирате безпроблемно цялостното проследяване на пратки, включително данни за вагони и пратки, във Вашата вътрешна система.

Предимствата за Вас

 • Проследяване на всички пратки директно във Вашата система.
 • Достъп до актуалните вагони и статуса на пратките по всяко време. 
 • Получаване на цялата информация за поръчката за Вашия транспорт в системата Ви.
 • Извличане на текуща информация за поръчката в PDF и предоставянето ѝ във Вашата система.

Услуги чрез XML, FTP, SFTP

В допълнение към MIKE REST API, интерфейсните решения на MIKE Ви предлагат понастоящем услуги и чрез XML, FTP, SFTP.

Резервиране на капацитет

Резервирайте предварително капацитет за транспорт с единични вагони от Вашата вътрешна система. Тази оферта е идеална за превози с ЖП возила със собствена тяга на Rail Cargo Group или с партньори на Xrail. 

Предимствата за Вас

 • Ние Ви предлагаме по-добри възможности за планиране на Вашите превози.
 • При запитване получавате незабавна информация за очакваното време на пристигане (ETA).
 • Резервирайте капацитет с транспорт с единични вагони директно от Вашата вътрешна система.

Поръчка за транспорт

Лесно и ефективно съставяне и предаване на поръчки за транспорт от собствената вътрешна система. 

Предимствата за Вас

 • Без необходимост от допълнителни приложения, имейли или информационни потоци за поръчки на празни вагони.
 • Управляване и изпращане на поръчките от Вашата вътрешна система.
 • Текуща информация за процесите във Вашата собствена вътрешна система по всяко време посредством актуализации на статуса.

Ready to pull

Регистрирайте бързо и лесно Вашите вагони за получаване – празни или натоварени – директно през Вашия интерфейс за данни.

Предимствата за Вас

 • Икономия на административна работа
 • Ползи от директната интеграция във Вашата вътрешна система.

Съобщение за статус на вагоните – WSM

Проследявайте по всяко време състоянието на Вашите товарни вагони чрез нашето автоматизирано съобщение за статуса.

Предимствата за Вас

 • Удобно Tracking & Tracing на Вашите товарни вагони.
 • Избор от различни компютърни формати и технологии за предаване.

Онлайн наблюдение за блок-влакове

Получавайте подробна и персонализирана информация за статуса на Вашите блок-влакове. 

Предимствата за Вас

 • Информация за лични нужди и за други получатели при необходимост.
 • Оптимизиране на Вашите стратегии за диспозиция.
 • Прецизно наблюдение на Вашите превози чрез дефинирани точки на измерване и прагови стойности на базата на номерата на влаковете.
 • Удобно получаване на съобщения чрез имейл или SMS.

Нашите системни администратори – Лицата за контакт с Вас