Rail Cargo Group в Босна и Херцеговина

В ролята си на универсален спедитор в Босна и Херцеговина ние предлагаме пълен пакет с услуги както за железопътния и шосейния транспорт, така и за морския и въздушния транспорт. 

Свържете се с нас

Открийте Вашето лице за контакт с три стъпки

Опитът ни в сферата на железопътния, шосейния, морския и въздушния транспорт в комбинация с нашето голямо ноу-хау в бранша ни превръщат в един от специалистите в сферата на логистиката на пазара на бъдещето в Босна и Херцеговина. Наред със специализацията ни в областта на логистиката на пакетираните товари, ние спомагаме и за осъществяването на индивидуални логистични решения за фирми от браншове като добивната, строителната, дървопреработвателната и хартиената индустрия, хранително-вкусовата промишленост и търговия, както и на индустрията за производството на енергия. Със своя собствен клон на летището в Сараево и в ролята си на лицензиран карго агент ние сме търговски представител на вече наложилите се на пазара летателни дружества и предлагаме пълната гама от транспортни услуги като превоз от врата до врата, укрепване на товара, опаковане, обмитяване, претоварване и постоянно проследяване. Освен това със своя митнически склад тип „А” нашият логистичен център предлага свързани със складирането услуги за стоки от всякакъв вид. Всичко това, разбира се е по най-новите европейски стандарти.