Нашите дружества в България

Rail Cargo Logistics - Bulgaria EOOD

Rail Cargo Logistics - Bulgaria EOOD е Вашият благонадежден партньор в сферата на логистиката за съобразени с индивидуалните Ви потребности логистични железопътни решения на българския пазар – както за конвенционален транспорт на вагонни товари, така и за интермодални транспортни единици. Освен това експертите в сферата на логистиката предлагат и шосеен и специален транспорт. Въздушният транспорт, морските цялостни логистични решения и осъществяването на задграничен и вътрешноводен транспорт също се числят към предлаганите от нас услуги.

Данни за предприятието

 • Седалище на фирмата

  BG-1303 Sofia, Bregalnitza Str. 43/5

 • Фирмено ръководство

  Pencho Popov

  Johann Wodaczek

 • Сертифицирана по

  ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001

 • Номер във фирмения регистър

  131258633

 • УИН (UID)

  BG131258633

 • Банкови данни

  UniCredit Bulbank
  IBAN: BG12 UNCR 9660 1005 3169 03,
  BIC: UNCRBGSF

Rail Cargo Carrier - Bulgaria EOOD

Със специализираното в сферата на товарните влакове дружество Rail Cargo Carrier - Bulgaria EOOD и с разнообразните логистични услуги Rail Cargo Group предлага една транспортна верига без пробойни между Германия и Турция, минаваща през българския пазар. Основната ос на тази транзитна страна се формира от отсечката между българската гранична гара Русе и турската гранична гара Капъкуле.  

Услуги, линкове & Изтегления

Данни за предприятието

 • Седалище на фирмата

  BG-1303 Sofia, ul. “Bregalniza” 43

 • Фирмено ръководство

  Pencho Popov
  Johann Wodaczek

 • Сертифицирана по

  ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001,
  SMS EU RL 2004/49/EG & §39 EisbG, AEOF

 • Номер във фирмения регистър

  202441675

 • УИН (UID)

  BG202441675

 • Банкови данни

  UniCredit Bulbank
  IBAN: BG56 UNCR 7000 1520 9979 59,
  BIC: UNCRBGSFXXX