Нашите дружества в България

Rail Cargo Logistics - Bulgaria EOOD

Rail Cargo Logistics - Bulgaria EOOD е Вашият благонадежден партньор в сферата на логистиката за съобразени с индивидуалните Ви потребности логистични железопътни решения на българския пазар – както за конвенционален транспорт на вагонни товари, така и за интермодални транспортни единици. Освен това експертите в сферата на логистиката предлагат и шосеен и специален транспорт. Въздушният транспорт, морските цялостни логистични решения и осъществяването на задграничен и вътрешноводен транспорт също се числят към предлаганите от нас услуги.

Данни за предприятието

  • Седалище на фирмата

    BG-1303 Sofia, Bregalnitza Str. 43/5

  • Фирмено ръководство

    Pencho Popov

    Johann Wodaczek

  • Сертифицирана по

    ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001

  • Номер във фирмения регистър

    131258633

  • УИН (UID)

    BG131258633

  • Банкови данни

    UniCredit Bulbank
    IBAN: BG12 UNCR 9660 1005 3169 03,
    BIC: UNCRBGSF

Rail Cargo Carrier - Bulgaria EOOD

Със специализираното в сферата на товарните влакове дружество Rail Cargo Carrier - Bulgaria EOOD и с разнообразните логистични услуги Rail Cargo Group предлага една транспортна верига без пробойни между Германия и Турция, минаваща през българския пазар. Основната ос на тази транзитна страна се формира от отсечката между българската гранична гара Русе и турската гранична гара Капъкуле.  

Услуги, линкове & Изтегления

Данни за предприятието

  • Седалище на фирмата

    BG-1303 Sofia, ul. “Bregalniza” 43

  • Фирмено ръководство

    Pencho Popov
    Johann Wodaczek

  • Сертифицирана по

    ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001,
    SMS EU RL 2004/49/EG & §39 EisbG, AEOF

  • Номер във фирмения регистър

    202441675

  • УИН (UID)

    BG202441675

  • Банкови данни

    UniCredit Bulbank
    IBAN: BG56 UNCR 7000 1520 9979 59,
    BIC: UNCRBGSFXXX