Нашите дружества в Чехия

Rail Cargo Logistics - Czech Republic s.r.o.

Rail Cargo Logistics - Czech Republic s.r.o. е логистичният партньор за съобразени с индивидуалните потребности логистични решения от край до край на чешкия пазар – както за транспорта на конвенционални вагонни товари, така и за интермодални транспортни единици. Централно място тук заемат влаковете като природосъобразно средство за транспорт. Експертите в сферата на логистиката предлагат и превоз на тежки и специални товари с шосеен транспорт. Също така морските цялостни логистични решения и осъществяването на задграничен и вътрешноводен транспорт също спадат към предлаганите от нас услуги. 

Данни за предприятието

 • Седалище на фирмата

  CZ-61400 Brno, Míčkova 64

 • Фирмено ръководство

  Bohdan Lysek
  Petr Velecky

 • Сертифицирана по

  ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001

 • Номер във фирмения регистър

  60755351

 • УИН (UID)

  CZ60755351

 • Банкови данни

  UniCredit Bank Czech Republic, a.s.
  IBAN: CZ21 2700 0000 0004 6461 3024
  SWIFT/BIC: BACXCZPP

Rail Cargo Logistics s.r.o.

Rail Cargo Logistics s.r.o., със седалище в Бърно, е действащо в международен план спедиторско предприятие с акцент върху железопътния транспорт. Основната му дейност обхваща логистиката на транспорта на селскостопански продукти, включително отдаване под наем на вагони, както и допълнителни услуги. 

Данни за предприятието

 • Седалище на фирмата

  CZ-61900 Brno, Videnská 188/119d

 • Фирмено ръководство

  Bohdan Lysek

  Pavel Fojtik

 • Сертифицирана по

  ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001, GMP+ B4

 • Номер във фирмения регистър

  25301543

 • УИН (UID)

  CZ25301543

 • Банкови данни

  UniCredit Bank Czech Republic, a.s.
  EUR - IBAN: CZ82 2700 0000 0021 1233 9577
  CZK - IBAN: CZ07 2700 0000 0021 1233 9569
  SWIFT: BACXCZPP

Rail Cargo Operator - CSKD s.r.o.

Като специалист в сферата на железопътната логистика Rail Cargo Operator - CSKD s.r.o. предлага за комбинирания транспорт превози до и от най-важните пристанища в Европа и свързва икономическите пазари чак до Азия. С обширната мрежа и с добрите връзки в мрежата на TransFER ние сме специализирани в транспорта от и до немските пристанища Бремерхафен и Хамбург, словенското пристанище Копер, адриатическото Триест и хърватското Риека, както и полското Гданск. Благодарение на добрата свързаност с морските пристанища, които са врата към задграничния транспорт от и до Китай, ние свързваме не само държави от Западна, Южна и Югоизточна Европа, а и икономическите пазари от Азия. И не на последно място: с нашите терминални услуги ние гарантираме цялостни логистични решения от край до край. 

Данни за предприятието

 • Седалище на фирмата

  CZ-13000 Praha 3, Žerotínova 1132/34, Žižkov

 • Фирмено ръководство

  Gerhard Kratochwil
  Lukas Bernard
  Adam Gastan (Prokurist)

 • Сертифицирана по

  ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001, AEOC

 • Номер във фирмения регистър

  45273081

 • УИН (UID)

  CZ45273081

 • Банкови данни

  UniCredit Bank Czech Republic, a.s.
  IBAN: CZ21 2700 0000 0004 6461 3024
  SWIFT/BIC: BACXCZPP

Rail Cargo Carrier - Czech Republic s.r.o.

С услугите, свързани със собственото ни производство, Rail Cargo Carrier - Czech Republic s.r.o. гарантира едно постоянно висококачествено международно производство не само в рамките на целевия пазар в Чехия. С помощта на модерни локомотиви се осъществява превоз на товари най-вече в коридора Бохумин – Бржечлав между Полша и Австрия. Тук фокусът е върху транспорта на суровини като въглища от полските въгледобивни мини за австрийската промишленост. Портфолиото с предлагани услуги се простира и върху интермодалния транспорт до адриатическите пристанища Триест (Италия) и Копер (Словения). 

Услуги, линкове & Изтегления

Данни за предприятието

 • Седалище на фирмата

  CZ-13000 Praha 3, Žerotínova 1132/34, Žižkov

 • Фирмено ръководство

  Jan Brcak
  Sabina Pavelkova

 • Сертифицирана по

  ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001
  SMS EU RL 2004/49/EG & §39 EisbG

 • Номер във фирмения регистър

  01569236

 • УИН (UID)

  CZ01569236

 • Банкови данни

  UniCredit Bank Czech Republic, a.s.
  IBAN: CZ53 2700 0000 0021 0867 5148
  SWIFT/BIC: BACXCZPP