Нашите дружества в Полша

Rail Cargo Logistics - Poland Sp. z.o.o.

Rail Cargo Logistics - Poland Sp. z.o.o. представлява едно действащо в международен мащаб спедиторско предприятие, което предлага съобразени с потребностите на клиентите логистични решения от край до край – както за конвенционалния транспорт на вагонни товари, така и за интермодални транспортни единици. Централно място тук заема железопътният транспорт като природосъобразно средство за транспорт. Морските товари, складовата логистика и международният шосеен транспорт също спадат към портфолиото с предлагани от нас услуги.  Директният достъп до международната нормална и широкорелсова железопътна мрежа спомага за осъществяването на цялостни индивидуални решения в Общността на независимите държави.

Данни за предприятието

 • Седалище на фирмата

  PL-02-366 Warszawa, ul. Bitwy Warszawskiej 1920r. 7

 • Фирмено ръководство

  Pawel Kielczykowski
  Przemyslaw Siek

 • Сертифицирана по

  ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001

 • Номер във фирмения регистър

  KRS 0000038546

 • УИН (UID)

  PL6292204786

 • Банкови данни

  Bank Pekao SA
  IBAN: PL56 1240 6003 1111 0000 4946 8982,
  BIC: PKOPPLPW

Rail Cargo Carrier - Poland Sp.z.o.o.

Със собственото си дружество за товарен железопътен транспорт Rail Cargo Carrier - Poland Sp.z.o.o. ние предлагаме едно изцяло висококачествено производство – и то не само на полския пазар. Защото със собственото си дружество превозвач в Полша ние формираме един вид мост по коридор номер 8 за железопътен товарен превоз за транспортиране от пристанищата на Северно море до Полша, Русия и чак до Азия. Освен това през коридор номер 5 за железопътен товарен превоз ние осигуряваме връзката между полските промишлени центрове с адриатическите пристанища, както и с Южна Европа. От нашата дейност със собствено производство в Полша наред със стоманодобивната промишленост печели преди всичко и интермодалният сектор. 

Услуги, линкове & Изтегления

Данни за предприятието

 • Седалище на фирмата

  PL-02-366 Warszawa, ul. Bitwy Warszawskiej 1920r. 7

 • Фирмено ръководство

  Barbara Dunaszewska
  Joanna Szaniawska

 • Номер във фирмения регистър

  KRS 0000351978

 • УИН (UID)

  PL7010226399

 • Банкови данни

  mBank Spolka Akcyjna
  IBAN: PL95 1140 2062 0000 5311 3200 1002,
  BIC: BREXPLPWMBK