TransNET – your cargo, our logistics solutions

TransFER

Генк Куртичи

TransFER Генк–Куртичи

Постоянна връзка между Белгия и Румъния, която създава идеални логистични решения за интермодални транспортни единици. Това превръща Куртичи в център за транспортиране на товари за местните обеми от Румъния, но също така и от Турция в посока Бенелюкс и Рурската област. Освен това комбинацията с TransFER-а Куртичи–Истанбул спомага за скъсяване на времето за изминаване на разстоянието от Белгия до Турция.

Вашите предимства

  • Директна връзка от Генк до Куртичи и обратно
  • Фиксирано разписание
  • Атрактивно време за изминаване на разстоянието

Ваши данни за контакт

Customer Service/Booking
Изпрати e-mail

Ivett Gayduk
TransFER Manager
+43 664 88172064
Изпрати e-mail

Rafi Papo
Segment Manager Continental
+43 664 6174055
Изпрати e-mail

Легенда

  • TransFER
  • Избор на TransFER
  • Спирка
  • Интермодален
  • Товарене на вагони
  • Ro-La

Местоположения

TransNET