TransNET – your cargo, our logistics solutions

TransFER

Мюнхен Куртичи

TransFER Мюнхен–Куртичи

Като първа логистична компания, ние свързваме редовно Южна Германия с Куртичи – важен възел за товарните превози между Западна и Югоизточна Европа и по-нататък към Източна Европа и Централна Азия. Тази непрекъсната връзка между Мюнхен и Румъния представлява оптимално логистично решение за континентални транспортни единици и позволява бързо свързване в мрежа на икономическите региони при конкурентни транзитни времена.

Вашите предимства

  • Директна връзка от Мюнхен до Куртичи и обратно
  • Фиксирано разписание
  • Атрактивни транзитни времена

Ваши данни за контакт

Customer Service/Booking
Изпрати e-mail

Ivett Gayduk
TransFER Manager
+43 664 88172064
Изпрати e-mail

Rafi Papo
Segment Manager Continental
+43 664 6174055
Изпрати e-mail

Легенда

  • TransFER
  • Избор на TransFER
  • Спирка
  • Интермодален
  • Товарене на вагони
  • Ro-La

Местоположения

TransNET