TransNET – your cargo, our logistics solutions

TransFER

Виена Захон

TransFER Виена–Захон

С този високочестотен TransFER, известен в миналото като „ОНД-експрес” от Виена през Будапеща – Ференчварос и чак до границата на Общността на независимите държави (ОНД) в Захон ние образуваме мост между нормалната и широкорелсова железопътна мрежа. Чрез комбинацията от различни видове транспорт ние реализираме съобразени с индивидуалните потребности логистични решения – от отделни индивидуални услуги до специфични за клиента цялостни решения.

Вашите предимства

 • Логистични решения от край до край, включително организация на превоз преди и след с камион
 • Устойчив конвенционален транспорт на товари и контейнери, включително и превоз на опасни товари (RID)
 • Допълнителни спедиторски услуги като възможност за претоварване, складова логистика, митническо обслужване
 • Западноевропейските икономически центрове се свързват със страните от Южна и Югоизточна Европа, както и със страните от ОНД
 • Възможност за реекспедиция в Захон

Ваши данни за контакт

Enikö Martinné Zachár
Logistics Coordinator
+36 30 638 3328
Изпрати e-mail

János Zagyi
Logistics Director
+36 30 297 5969
Изпрати e-mail

Легенда

 • TransFER
 • Избор на TransFER
 • Спирка
 • Интермодален
 • Товарене на вагони
 • Ro-La

Местоположения

TransNET