TransNET – your cargo, our logistics solutions

TransFER

Вилах Копер

TransFER Вилах–Копер

Тази TransFER позволява директна връзка между Вилах и Копер и директна връзка с адриатическото пристанище, което играе важна роля за достъпа до икономическите центрове в Централна и Югоизточна Европа. Като значим център за внос и износ, пристанище Копер служи като важен възел за международния товарен транспорт.

Вашите предимства

 • Директна връзка от Вилах до Копер и обратно
 • Устойчив конвенционален транспорт на товари и контейнери, включително транспорт на опасни товари (RID)
 • Логистични решения от край до край, включително организация на предварителен и последващ превоз
 • Допълнителни услуги за спедиция на товари, като възможности за претоварване, складова логистика, митническо обслужване и крайна дистрибуция
 • Фиксирано разписание

Ваши данни за контакт

Artur Wozniak
TransFER Manager
+43 664 60501222
Изпрати e-mail

Легенда

 • TransFER
 • Избор на TransFER
 • Спирка
 • Интермодален
 • Товарене на вагони
 • Ro-La

Местоположения

TransNET