TransNET – your cargo, our logistics solutions

TransFER

Будапеща Балкани

TransFER Будапеща–Балкани

С помощта на този TransFER (известен по-рано като„Балкан експрес”) се осъществява връзката между западноевропейските икономически центрове със страните от Южна и Югоизточна Европа. Железопътният транспорт се осъществява под формата на блок-влакове, които пътуват редовно до Гърция, Северна Македония, България, Сърбия и Турция.

Вашите предимства

  • Логистични решения от край до край, включително организация на превоз преди и след с камион
  • Устойчив конвенционален транспорт на товари, включително и превоз на опасни товари (RID)
  • Допълнителни спедиторски услуги като възможност за претоварване, складова логистика, митническо обслужване
  • Връзки от и до Гърция, Сърбия, Северна Македония, Косово, Албания, България и Турция

Ваши данни за контакт

Matthias Schiller
TransFER Manager
+43 664 60501114
Изпрати e-mail


Легенда

  • TransFER
  • Избор на TransFER
  • Спирка
  • Интермодален
  • Товарене на вагони
  • Ro-La

Местоположения

TransNET