TransNET – your cargo, our logistics solutions

TransFER

Хоенау Бохумин/Петровиче

TransFER Хоенау–Бохумин/Петровиче

Този TransFER (известен по-рано като „Супер шатъл”) между Хоенау и Бохумин свързва Италия и Австрия с Полша и с пазара на Общността на независимите държави. Във връзка с нашите логистични центрове в Полша ние предлагаме цялостен транспорт от край до край и складова логистика от един доставчик.

Вашите предимства

  • Логистични решения от край до край, включително организация на превоз преди и след с камион
  • Устойчив конвенционален транспорт на товари и контейнери, включително и превоз на опасни товари (RID)
  • Допълнителни спедиторски услуги като възможност за претоварване, складова логистика, митническо обслужване
  • Връзки от и до Австрия, Италия и идеална свързаност с икономиките на страните от Общността на независимите държави

Ваши данни за контакт

Romana Titz
TransFER Manager
+43 664 8217359
Изпрати e-mail

Легенда

  • TransFER
  • Избор на TransFER
  • Спирка
  • Интермодален
  • Товарене на вагони
  • Ro-La

Местоположения

TransNET