TransNET – your cargo, our logistics solutions

Hohenau Bohumin/Petrovice

TransFER Hohenau–Bohumin/Petrovice

Ova TransFER linija (raniji naziv "Super Shuttle") između Hohenau i Bohumína, povezuje Italiju i Austriju sa Poljskom i zemljama članicama bivšeg Sovjetskog Saveza. U saradnji sa našim logističkim centrima u Poljskoj nudimo sveobuhvatna logistička rješenja za transport i skladišnu logistiku.

Vaše prednosti

  • Sveobuhvatna logistička rješenja, uključujući organizaciju prikupljanja i dostave robe
  • Održivi konvencionalni i kontejnerski prevoz, uključujući i prevoz opasnih materija
  • Dodatne špediterske usluge, kao što su usluge pretovara, skladišne logistike, carinskog posredovanja
  • Transportne linije iz/prema Austriji, Italiji i jedna idealna veza sa privrednim regionom zemalja bivših članica Sovjetskog Saveza.

Vaš kontakt

Romana Titz
TransFER Manager
+43 664 8217359
Pošalji e-majl

Legenda

  • TransFER
  • TransFER
  • Stop
  • Multimodalni transport
  • Željeznički transport
  • Transport kamiona vozom (ROLA)

Lokacije

TransNET