TransNET – your cargo, our logistics solutions

TransFER

Вилах Италия

TransFER Вилах–Италия

С нашите високочестотни TransFER връзки, познати в миналото като „Италианските влакове”, ние предлагаме пълния спектър от сигурни, благонадеждни и приридосъобразни услуги в сферата на транспорта за железопътен превоз от и до Италия. Във връзка с нашите логистични центрове на място предлагаме също така и цялостна транспортна и складова логистика, ведно с крайната доставка в рамките на цяла Италия от един доставчик на услугите.

Вашите предимства

  • Логистични решения от край до край, включително организация на превоз преди и след с камион
  • Устойчив конвенционален транспорт на товари и контейнери, включително и превоз на опасни товари (RID)
  • Допълнителни спедиторски услуги като възможност за претоварване, складова логистика, митническо обслужване и крайна доставка
  • Многократно потегляне в рамките на седмицата

Ваши данни за контакт

Легенда

  • TransFER
  • Избор на TransFER
  • Спирка
  • Интермодален
  • Товарене на вагони
  • Ro-La

Местоположения

TransNET