Tранспорти от Китай при натоварване по-малко от пълния капацитет (LCL)

Индивидуалните пратки на стоки също са в добри ръце при нас. Защото те са пакетирани в Китай и транспортирани до Русия заедно в събирателни контейнери.

Предлагаме и специални логистични услуги за това. Защото обединяваме отделни пратки от стоки и ги транспортираме заедно в събирателен контейнер, наричан още LCL (товар по-малко от контейнер). Ние извършваме LCL контейнерни превози от Китай до Русия в ускорени влакове по редовни и седмични маршрути. И това с време за транспорт само от 14 до 16 дни. Защото LCL пратките имат статут „спешни товари“ и по този начин имат решаващото предимство да гарантират сигурността на доставките на индустрията със суровини и компоненти без пропуски.

Вашите предимства

  • По-бързи доставки със събирателни контейнерни пратки
  • По-ниски разходи в сравнение с FCL пратки (цели контейнери)
  • Логистични решения от край до край
  • Пълна сигурност по цялата транспортна верига
  • Консолидация на стоки в основните производствени центрове

Вашето лице за контакт