20 години RCT-BILK

Унгарското дъщерно дружество на ÖBB Rail Cargo Group (RCG), Rail Cargo Terminal - BILK (RCT-BILK), празнува своя 20-годишeн юбилей през октомври. RCT-BILK е стратегически център за железопътен транспорт, за големи морски пристанища в Европа и интермодални терминали на сушата.

 
От две десетилетия терминалът BILK в Будапеща е важна част от евразийската стратегия на RCG. Оттук има връзки с пристанищата в Хамбург, Копер, Пирея и Риека и с интермодалните терминали във Виена, Захони, Халкали, Енс, Нойс, Велс, Куртичи и Плоещ. Значението на терминала нарасна още повече с участието на COSCO SHIPPING Group в RCT-BILK през 2019. През последната година бяха осъществени 130 000 мултимодални превоза на товари – контейнери, полуремаркета и сменяеми каросерии.

Денонощни мултимодални превози

Терминалът се разпростира на обща площ от 22,3 хектара и разполага със седем товарни коловоза с дължина по750 метра, и два товарни коловоза с дължина по 280 метра. Специфична характеристика на BILK е денонощният транспорт на мултимодални товари. Това се извършва с помощта на два портални крана, девет ричстакера, два терминални влекача и две терминални полуремаркета. На партньорската среща, организирана по повод юбилея, Атила Чьондьор, член на Управителния съвет и главен изпълнителен директор на RCT-BILK, подчерта, че в бъдеще ще се отдава решаващо значение на иновациите в областта на зелените технологии и развитието на дигитализацията.

25.10.2023