Евразия: Сътрудничеството е утвърдено

Успешна среща между ÖBB Rail Cargo Group (RCG), Kazakhstan Temir Zholy (KTZ) и Kazakhstan Temir Zholy Express (KTZE) във Франкфурт.

Във Франкфурт се проведе среща между представители на RCG и KTZ/KTZE, казахстанската държавна железница, с цел допълнително разширяване на нашите TransFER връзки между Европа и Азия, особено по средния коридор на Новия път на коприната и за разширяване на нашия TransNET. Беше потвърдено сътрудничеството, поставени бяха допълнителни цели и бяха договорени последващи срещи за интензивни дискусии на работно ниво.

Разширение на TransNET в средния коридор

Това означава, че нищо не пречи на разширяването на TransNET по средния коридор. Средният коридор минава от Китай през Казахстан, Азербайджан/Грузия, Черно море до Констанца в Румъния и след това към Централна Европа.

06.09.2022