TransNET – your cargo, our logistics solutions

Wolfurt Hamburg/Bremerhaven

TransFER Wolfurt–Hamburg/Bremerhaven

Naša frekventna TransFER linija omogućava direktnu vezu između terminala Wolfurt sa lukama Bremerhaven, odnosno Hamburg. Na taj način se omogućava direktna povezanost sa međunarodnim robnim tokovima.

Vaše prednosti

  • Direktna veza između Wolfurta i Bremerhavena/Hamburga
  • Fiksni vozni red
  • Atraktivna tranzitna vremena
  • Linije prema terminalima u Austriji

Vaš kontakt

Customer Service / Booking
Pošalji e-majl

Stephan Einberger
TransFER Manager
+43 664 6170479
Pošalji e-majl

Lukas Bernard
Segment Manager Maritime
+420 606 654101
Pošalji e-majl

Legenda

  • TransFER
  • TransFER
  • Stop
  • Multimodalni transport
  • Željeznički transport
  • Transport kamiona vozom (ROLA)

Lokacije

TransNET