TransNET – your cargo, our logistics solutions

Curtici Tekirdag

TransFER Curtici–Tekirdag

Sa ovom neprekidnom vezom između Turske i Rumunije stvaramo idealna logistička rješenja za kontinentalne transportne jedinice. Ne samo da će dvije ekonomske regije biti brzo povezane, već će se, pored toga, postići konkurentna tranzitna vremena.

TransFER stvara direktnu vezu sa lukom Tekirdag, važnom pretovarnom tačkom za tranzitni saobraćaj, koja služi kao kapija za kratke pomorske veze do i iz Potija (Gruzija) i omogućava veze sa Azijom preko centralnog koridora. I na kraju, ali ne manje važno, Istanbul je ključno teretno čvorište na novom putu svile za sve vrste transporta između Evrope i Azije povezujući tako zapadnoevropske privredne centre sa zemljama južne i jugoistočne Evrope.

 

Vaše prednosti

  • Direktna veza između Kurtičija i Tekrdaga
  • Fiksni vozni red
  • Atraktivna tranzitna vremena

Vaš kontakt

Customer Service/Booking (ex Curtici)
Pošalji e-majl

Customer Service/Booking (ex Istanbul)
Pošalji e-majl

Ivett Gayduk
TransFER Manager
+43 664 88172064
Pošalji e-majl

Rafi Papo
Segment Manager Continental
+43 664 6174055
Pošalji e-majl

Legenda

  • TransFER
  • TransFER
  • Stop
  • Multimodalni transport
  • Željeznički transport
  • Transport kamiona vozom (ROLA)

Lokacije

TransNET