TransNET – your cargo, our logistics solutions

Wels Vienna Budapest

TransFER Wels–Vienna–Budapest

Ovom TransFER linijom nudimo neprekidnu liniju između terminala u Welsu, dijela Beča i terminala BILK u Mađarskoj.

TransFER linija Wels–Beč–Budimpešta je savršena veza sa cijelom intermodalnom mrežom. Ova veza je most između privrednih centara u Zapadnoj Europi sa državama u Južnoj i Jugoistočnoj Europi, ali i sa azijskim dijelom Turske.

Vaše prednosti

  • Direktna linija između Welsa i Beča za Budimpeštu Bilk
  • Fiksni vozni red
  • Atraktivna tranzitna vremena
  • Transportne linije prema Austriji, Italiji, Njemačkoj, Rumuniji i Tuskoj

Vaš kontakt

Customer Service / Booking
Pošalji e-majl

Ivett Gayduk
TransFER Manager
+43 664 88172064
Pošalji e-majl

Rafi Papo
Segment Manager Continental
+43 664 6174055
Pošalji e-majl

Legenda

  • TransFER
  • TransFER
  • Stop
  • Multimodalni transport
  • Željeznički transport
  • Transport kamiona vozom (ROLA)

Lokacije

TransNET