TransNET – your cargo, our logistics solutions

Vienna Wels Hall Bludenz Wolfurt

TransFER Vienna–Wels–Hall–Bludenz–Wolfurt

Naša TransFER Vienna–Wels–Hall–Bludenz–Wolfurt direktno povezuje skoro sve terminale u Austriji – i za kompletne vozove i za pojedinačne vagone. Na ovaj način i za kratke rute unutar Austrije obezbjeđujemo ekološki prohvatljiva logistička rješenja za intermodalni transport.

Vaše prednosti

  • Direktna linija od terminala do terminala
  • Atraktivna tranzitna vremena

Vaš kontakt

Customer Service / Booking
Pošalji e-majl

Markus Redl
TransFER Manager
+43 664 6178516
Pošalji e-majl

Rafi Papo
Segment Manager Continental
+43 664 6174055
Pošalji e-majl

Legenda

  • TransFER
  • TransFER
  • Stop
  • Multimodalni transport
  • Željeznički transport
  • Transport kamiona vozom (ROLA)

Lokacije

TransNET