TransNET – your cargo, our logistics solutions

Budapest Koper

TransFER Budapest–Koper

Luka Koper je važno transportno čvorište za Centralnu i Istočnu Europu. Ova frekventna linija između Budimpešte i luke Koper, omogućava direktnu povezanost ostalih luka u Jadranskom moru sa Mađarskom.

Vaše prednosti

  • Direktna veza između Budimpešte i luke Koper
  • Svakodnevni polasci
  • Atraktivna tranzitna vremena

Vaš kontakt

Customer Service / Booking Export
Pošalji e-majl

Customer Service / Booking Import
Pošalji e-majl

David Thuroczy
TransFER Manager
+36 30 6387931
Pošalji e-majl

Agnes Hernad
Managing Director
+36 70 606 6260
Pošalji e-majl

Legenda

  • TransFER
  • TransFER
  • Stop
  • Multimodalni transport
  • Željeznički transport
  • Transport kamiona vozom (ROLA)

Lokacije

TransNET