TransNET – your cargo, our logistics solutions

Linz Hamburg/Bremerhaven

TransFER Linz–Hamburg/Bremerhaven

Našom frekventnom, kontinuiranom TansFER linijom između terminala u Linzu i luke Bremerhaven, odnoso Hamburg, omogućavamo direktnu vezu sa međunarodnim robnim tokovima preko luka na Sjeveru i privrednih centara u cijeloj Centralnoj i Južnoj Europi.

Vaše prednosti

  • Direktna linija između Linza i Bremerhavena/Hamburga
  • Fiksni vozni red
  • Atraktivna tranzitna vremena
  • Linije prema terminalima u Austriji

Vaš kontakt

Customer Service / Booking Import
Pošalji e-majl

Customer Service / Booking Export
Pošalji e-majl

Lukas Bernard
Segment Manager Maritime
+420 606 654101
Pošalji e-majl

Legenda

  • TransFER
  • TransFER
  • Stop
  • Multimodalni transport
  • Željeznički transport
  • Transport kamiona vozom (ROLA)

Lokacije

TransNET