TransNET – your cargo, our logistics solutions

Villach Koper

TransFER Villach–Koper

Ova frekventna TransFER linija direktno povezuje Villach i Koper. Osim što je omogućena dalja povezanost sa svim terminalima u Austriji, osigurana je i direktna povezanost za lukama na Jadranskom moru, a time i sa cijelom Centralnom i Jugoistočnom Europom.

Vaše prednosti

  • Direktna veza između Villacha i luke Koper
  • Fiksni vozni red
  • Atraktivna tranzitna vremena
  • Linije do Beča, Linza, Salzburga, Wolfurta

Vaš kontakt

Customer Service / Booking
Pošalji e-majl

Lukas Bernard
Segment Manager Maritime
+420 606 654101
Pošalji e-majl

Matthias Urbas
TransFER Manager
+43 664 6178562
Pošalji e-majl

Legenda

  • TransFER
  • TransFER
  • Stop
  • Multimodalni transport
  • Željeznički transport
  • Transport kamiona vozom (ROLA)

Lokacije

TransNET