Терминал Ружомберок

Площ на терминала 20.000 м²

Площ на склада

33.000 м²

Оборудване

-

Капацитет 3.000 TEU

Модификация

2014