Ленцинг

Нашето складово съоръжение в Ленцинг Ви предлага идеалното местоположение за Вашите логистични изисквания. Нашите професионалисти осигуряват ефективно пренатоварване на стоки, комисиониране както и натоварване и разтоварване на железопътни вагони, контейнери и камиони.

Промишлени стоки хартия, целулоза, фазер, биг бегове (палетизирани стоки за продажба от общ характер), без опасни стоки
Складово помещение блок склад
Покрита складова площ 4.000 м²
Площ за действие 5.000 м²
Максимална височина на склада 5 - 7 м
Инфраструктура от изхода на магистрала A1 Зеевалхен приблизително 6 км в посока Вьоклабрук
Железопътна връзка 170 м (за 7 x 4-осни Ha вагони)
Докинг точки 4 рампи за камиони с уплътнения на вратите / 6 врати към рампата за вагони
Услуги
  • Претоварване на стоки
  • Комисиониране
  • Товарене и разтоварване на железопътни вагони / камиони / контейнериr
Експлоатационно оборудване
  • 6 електрокара (2 тона) със скоби за бали
Сертификация ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001, ISO/IEC 27001

Свържете се с нас