TransNET – your cargo, our logistics solutions

Budapest Neuss

TransFER Budapest–Neuss

Frekventni transportni sistem između Mađarske i Njemačke, koji povezuje Zapadnu Europu sa Južnom i Jugoistočnom Europom, uz moguće direktne linije do terminala u Austriji, Mađarskoj i Turskoj.

Vaše prednosti

  • 3 Kontinuirana veze između Budimpešte i Neussa
  • Fiksni vozni red
  • Atraktivna tranzitna vremena

Vaš kontakt

Rafi Papo
Segment Manager Continental
+43 664 6174055
Pošalji e-majl

Aleksandar Leonidov
TransFER Manager
+43 664 617 6529
Pošalji e-majl

Customer Service / Booking
Pošalji e-majl

Legenda

  • TransFER
  • TransFER
  • Stop
  • Multimodalni transport
  • Željeznički transport
  • Transport kamiona vozom (ROLA)

Lokacije

TransNET

Terminal Habor Station Rolling Road Intermodal Warehouse Wagonload Station (Circle) From To Individual departure and arrival List Search Reload Filter