RCG goes China: Победа за клиентите

От януари 2023 г. ÖBB Rail Cargo Group (RCG) ще управлява дъщерно дружество в Шанхай. С инвестицията в Китай RCG е още по-близо до нуждите на своите клиенти – и предлага убедителни причини за успешно сътрудничество.

Клиентите ще извлекат ползи от експанзията на RCG в Шанхай от първия ден. Тъй като присъствието на място на служителите на RCG дава истински тласък на управлението на цялата логистична верига, включително допълнителни спедиторски услуги. Това важи за транспортиране с камиони, митническо освобождаване, претоварване и, разбира се, за транспортни решения, които залагат на стандартния 40-футов контейнер или 40-футовия контейнер с увеличен обем (40' HC), който е с 30 сантиметра по-висок.

Конкурентно време за транспортиране и висока гъвкавост

С атрактивното си време за транспортиране RCG създава сериозни и надеждни алтернативи на морския и въздушния транспорт. По този начин могат да се избегнат пристанищата за товарене и разтоварване, които все още са силно натоварени, както и терминалите във вътрешността на страната. Тази допълнителна гъвкавост дава на веригите за доставки решаващия тласък.

TransNET става още по-разнообразен

Благодарение на свързаността си към TransNET, която вече има повече от 800 връзки, клиентите не само се възползват от атрактивни маршрути от Китай до Европа и обратно, но вече могат лесно да достигнат до Корея и Япония чрез къс морски трафик. Освен северния коридор, перспективният централен коридор също е достъпен за товарния трафик. Търговският маршрут минава през Казахстан, Азербайджан/Грузия и Черно море до Румъния и по-нататък към Централна Европа и предлага едно предимство за сигурността при планиране – дори по време на геополитически кризи.

05.12.2022