Товар на бройка

В Босна и Херцеговина и Хърватия всяка бройка – дори и най-малката – е в добри ръце при нас. 

Нашите логистични услуги в Босна и Херцеговина и Хърватия

Динамичните пазари изискват компетентни и иновативни логистични решения. Като един от водещите железопътни логистици в Европа, ние сме добре запознати не само с тоновете, но и с килограмите. Чрез мрежа от регионални дистрибуторски центрове в Босна и Херцеговина ние даваме възможност за 24/48-часова услуга за доставка чрез дневни линии, както и нощни линии. Например стоки от Сараево се доставят до крайния клиент в рамките на 24 часа или до други митнически служби в Босна и Херцеговина в рамките на 48/72 часа.

Вашите предимства

  • Локално обслужване и обслужване от край до край по целия свят
  • Обработка на пратки за внос/износ и "кръстосани сделки"
  • Консултации по всички транспортни, застрахователни, митнически и документални въпроси
  • Извършване на опаковъчни, застрахователни, митнически и складови услуги по желание на клиента 

Вашите лица за контакт

Държава Имена Телефон Електронна поща
Босна и Херцеговина

Denis Omerović

+378 62 347 558

denis.omerovic@railcargo.com
Хърватия Mario Fuštin +385 1 2480 067 mario.fustin@railcargo.com