Открити вагони

В открити вагони могат да се транспортират устойчиви на атмосферни влияния насипни товари, както и дървени и стоманени конструкции.

Искате да научите повече за нашите вагони?

Тогава се запознайте с нашия Fleet-Clip "E Wagon". Всички специфични за вагона подробности можете да намерите по-долу в инструкциите за експлоатация и информационните листове.